Menuju Kampung Akhirat

Al Faatihah

1. Dengan menyebut nama Allah (1) Yang Maha Pemurah (2) lagi Maha Penyayang.(3) (QS. 1:1)(4) 2. Segala puji bagi Allah (5), Rabb (6) semesta alam, (QS. 1:2) 3. Maha Pemurah […]

Setiap akan memasuki pagi dan petang dalam takaran usia yang tersembunyi dari pengetahuan. Bila bisa untuk melewatkan setiap jenak usia untuk melakukan amal kebaikan, lakukanlah… Tetapi… tidak akan bisa… tanpa […]

Seorang bijak ditanya oleh muridnya : “Wahai orang bijak, sesungguhnya saya datang untuk mendapatkan ilmu yang telah Alloh berikan kepadamu, beritahukan kepada saya : 1. Tentang Langit dan apa yang […]

Sungai Iman dan Amal perlu dijernihkan dan Dipastikan terus mengalir Damai di dalam hati Ummat ini. Telaga Ilmu dan Akhlaq seluas mata memandang, haruslah diperndah dan dijaga serapinya agar terus […]